Smagua 2010

SALÓ INTERNACIONAL DE L’AIGUA I EL REG Captació, transport i emmagatzematge d’aigües. Tratament i reutilizació d’aigües. Instrumentalització, anàlisi i automatizació reg. Altres Equipaments. SALÓ DEL MEDI AMBIENT Entorn energètic. Entorn del aigua. Entorn atmosférico. Trataments de residus. Enginyería mediambiental. Altre activitats mediambientals. Smagua 2010 19. Saló Internacional de l’Aigua. 9. Saló del Medi ambient. Saragossa…